Deborah Vives Bohemia X Bert Bertoni Prague

Výstavy:                                                                                       Výstavy:

Český grandšampion                                                                          B.I.S, C.I.B., C.I.E.
Polský šampion                                                                                     Český grandšampion
Slovenský šampion                                                                              Český junior šampion
vítězka Speciální výstavy 2014                                                     Šampion Slovenska
Národní vítěz                                                                                           Šampion Polska
BOS                                                                                                                Šampion Maďarska

Zkoušky:                                                                                        Zkoušky:

ZV – I. cena, nos 4                                                                         ZV – I. cena, 2. místo, nos 4
PZ – I. cena, nos 4                                                                         PZ – I. cena, 3. místo, nos 4
LZ – I. cena, nos 4, 2. místo                                                      LZ – I. cena, VÍTĚZ, nos 4
SZVP – II. cena, 85. bodů                                                         SZVP – I. cena,2. místo,nos 4
BZ – I. cena, 112 bodů, VÍTĚZ ZKOUŠEK                      VZ – I. cena, 2. místo

–                                                                                                           MRS – I. cena, 2. místo

DKK, DLK: 0/0                                                                                    DKK: 0/0

DLK: 0/0                                                                                             Test for long hair: negative