*18.9.2018
otec: Gucci Vives Bohemia
matka: Deborah Vives Bohemia

bet-postoj

Výstavy: 2x VN1
V3 – mladých

Zkoušky:
ZV – I. cena, nos 4
ZSVP – I. cena, 80 bodů
PZ – III. cena, nos 4
PZ – I. cena, nos 4, 6. místo
KLZ – II. cena

Ostatní:
jarní svod Karlovy Vary 20.4.2019

bet-voda